X
تبلیغات
زولا
رمان عاشقانه

عکس سخنان حکیم ارد بزرگ

دوشنبه 31 فروردین‌ماه سال 1394 ساعت 03:05 ب.ظ

به یاد بزرگترین فیلسوف تاریخ ایران (حکیم ارد بزرگ)خردمندی از دیدگاه اُرد ،  شناخت مهربانی و کوشش در راه هم افزایی جهانی آن است . حکیم ارد بزرگ Great Orod


نقد بی کینه دیگران بر کار ما ، پاداشی است ، که ارزش آن را باید دانست .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


خودستایی ، بزرگترین دام برای کسانی است ، که کار دیگران را نقد و بررسی می کنند .  حکیم ارد بزرگ Great Orod

شیروان

 

بدکار ، نخستین و آخرین مردار کردار خویش است .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


ارمغان کُرنش در برابر نادان ، سختی دو چندان است .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


کسی رستاخیز و دگرگونی بزرگی را فراهم می آورد که پیشتر ، بارها و بارها ، در کشاکش روزگار ، خود ساخته و نیرومند شده باشد .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


جایگاه نقد شما بر کار دیگران ، می تواند آغازگاه نخستین گامتان ، برای سازندگی و آفرینش باشد .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


چه غم انگیز و رنج آور خواهد بود هنگامی که یک شیر وادار شود بسان یک گوسفند رفتار کند . حکیم ارد بزرگ Great Orod


از مردم غمگین ، نمی توان امید بهروزی و پیشرفت کشور را داشت .  حکیم ارد بزرگ Great Orod

شیروان

 
زمین به ما می گوید : گهواره شادیتان خواهم بود ، اگر دوستم باشید .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


 دوستی و مهر ، امید می آفریند و امید نیاز زندگیست . حکیم ارد بزرگ Great Orod


زیستگاه زیبا ، آدمیان را در گذر زندگی ، همواره شاداب و جوان نگاه می دارد .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


آدمیانی که زیستگاه خویش را نابود می کنند ، براستی بی ریشه و مزدورند .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


روان رنجور ، با زندگی در زیستگاه سبز ، دوباره پیوند خواهد زد .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


بهار تنها سه ماه است ، اما آدمی می تواند همواره بهاری باشد .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


زمین ، تنها هدیه ای برای ما نیست ، باید آن را پاس بداریم و به آیندگان بسپاریم .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


نابود کنندگان زمین ، زندگی خویش و فرزندانشان را کوتاه می سازند .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


درختان ، شاهد ستمگری و ناراستی آدمیان هستند .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


کشتارگاهی خاموش را دیده اید ؟ آری من دیده ام ، کشتارگاه خاموش درختان . حکیم ارد بزرگ Great Orod


ارزش بستگان خود را بدانیم و یاورشان باشیم . حکیم ارد بزرگ Great Orod


هرگز به کودکانتان نگویید ، پیشه آینده اش چه باشد ، همواره به او ادب و ستایش دیگران را آموزش دهید ، چون با داشتن این ویژگیها ، همیشه او نگار مردم و شما در نیکبختی خواهید بود و اگر اینگونه نباشد ، هیچ پیشه ای نمی تواند به او و شما بزرگی بخشد . حکیم ارد بزرگ Great Orod


رسانه های آزاد ، دشمن همیشگی بزهکارانند . حکیم ارد بزرگ Great Orod


دیدگاه خوب مردم ، بهترین پشتیبان و تکیه گاه برگزیدگان است .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


ویرایش فرهنگ نادرست ، برای یک سرزمین ، بسیار مهم است ، خوشبختانه اینترنت و رسانه ها به این چرخه ، تندی بخشیده اند .  حکیم ارد بزرگ Great Orod

شیروان

 
فرمانروایی که نتواند پیشدار بیداد بزهکاران و چپاولگران باشد ، شایستگی دیوانسالاری را ندارد . حکیم ارد بزرگ Great Orod


سیاستمداران توانا در برکناری کارمند بد نام ، زمانی را از دست نمی دهند ، چون می دانند در دید مردم ، سیاهی کار بزهکار ، خیلی زود دامن آنها را نیز خواهد گرفت . حکیم ارد بزرگ Great Orod


میهن دوستی ، هنر برآزندگان نیست که آرمان آنان است . حکیم ارد بزرگ Great Orod


 چه فریست زندگی را ، آنگاه که برآزندگان و اساطیر را نشناسی و بی ره توشه ایی پرواز کنی ؟. حکیم ارد بزرگ Great Orod


آزادگان میهن پرست ، در مرداب خودستایی فرو نمی روند . حکیم ارد بزرگ Great Orod


 پندار های پاک ، در دل و روان آزادگان آشیانه دارد . حکیم ارد بزرگ Great Orod


آزاده ، آدم گوشه نشین و رها از غم دیگران نیست ، او زندگی اش را به همگان ارزانی داشته ، و برای سرفرازی میهن کوشش می کند . حکیم ارد بزرگ Great Orod


برآزندگان ، چشم در توانایی های خود دارند ، هیچ چیز نمی تواند ، آنان را از آرمانشان باز دارد . حکیم ارد بزرگ Great Orod


رنگ های رنگین کمان ، به زندگی و شادی نزدیک ترند . حکیم ارد بزرگ Great Orod


خردورزی ، آدمیان را پاک خواهد نمود . حکیم ارد بزرگ Great Orod


آنانیکه تنها به خود می اندیشند ، براستی بزهکارند . حکیم ارد بزرگ Great Orod


بدبخت کسی است ، که نمی تواند ناراستی خویش را درست کند . حکیم ارد بزرگ Great Orod


اگر می خواهی بزرگ شوی ، از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن . حکیم ارد بزرگ Great Orod


هنگام گام برداشتن به سوی آرمان های بزرگ ، تنها به توانایی های خود اندیشه کن . حکیم ارد بزرگ Great Orod

شیروان

 

به سادگی ، می توان آینده جوانان را از روی آرزوهایشان پی برد . حکیم ارد بزرگ Great Orod


زندگی پیشکشی است ، برای شاد زیستن . حکیم ارد بزرگ Great Orod


خوشنامی ، بزرگترین فر هر آدمی است .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


برآزندگان ، برای رفاه دیگران از خود گذشتگی می کنند . حکیم ارد بزرگ Great Orod


دارایی زیاد برای یک جوان ، می تواند ابزار سرگردانی باشد . حکیم ارد بزرگ Great Orod


هر حماقتی ، شجاعت و بی باکی نیست . حکیم ارد بزرگ Great Orod


سرزمین روان ما ، میدان کینه توزی ، و دشمنی های بیهوده نیست . حکیم ارد بزرگ Great Orod


سیاستمدار شایسته ، باید توان پوزش از مردم را نیز داشته باشد . حکیم ارد بزرگ Great Orod


چه کوچک و ناتوان هستند کسانی که هدفشان ، نابود کردن دانش و هنر دیگران است . حکیم ارد بزرگ Great Orod


 آدمهای ناتوان ، شهرت را بد می شمارند . حکیم ارد بزرگ Great Orod


آگاه ، بر داشته های خود بیناست .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


مردمداری ، بهترین خوی یک سیاستمدار است . حکیم ارد بزرگ Great Orod


بخت آدمی به گذشتگان ، آیندگان و همچنین گیتی گره خورده است .  حکیم ارد بزرگ Great Orod  


یکی از مهمترین وظایف پدران و مادران این است که بدون خجالت و پرده پوشی ، بسیار شفاف و روشن درباره مسایل جنسی و سوء استفاده های احتمالی دیگران به فرزندان خویش آگاهی های لازم  را بدهند . حکیم ارد بزرگ Great Orod

شیروان

 
آزادی نیازمند نگهداری و نگهبانی است . حکیم ارد بزرگ Great Orod


با آدمهایی که همواره از شما می خواهند سخنان شان را به این و آن نگویید ، کمتر گفتگو کنید . حکیم ارد بزرگ Great Orod  


اگر همسران رازهای زندگی خویش را بیرون نبرند ، کمتر به غم جدایی گرفتار می آیند . حکیم ارد بزرگ Great Orod  


نمی توان امید داشت ، آدم های کوچک رازهای بزرگ را نگاه دارند . حکیم ارد بزرگ Great Orod  


بخشنده از دست نمی دهد ، او همواره بدست می آورد .  حکیم ارد بزرگ Great Orod  


باران ، مهر آسمان است ، همانند آدمیان مهرورز و بخشنده ایی که می بارند ، برای شادی همگان . حکیم ارد بزرگ Great Orod  


اگر آدمیان می دانستند ، بخشندگی چه داشته بزرگیست ، هیچگاه از آن دوری نمی کردند .  حکیم ارد بزرگ Great Orod  


بخشندگان ، فرمانروایان بی تاج و تخت میانه مردم اند .  حکیم ارد بزرگ Great Orod  

شیروان

 
 مهر میهن ، در دل ایرانیان ، همواره موج می زند . حکیم ارد بزرگ Great Orod


با خوشبینی و اندرز ، تجزیه طلبان سکوت نخواهند نمود ، بهترین راه عقیم کردن آنها ، تغییر بافت بومی و کوچ های برنامه ریزی شده است . اگر اینکار سالها پیش در بحرین انجام می شد امروز شاهد جدایی این بخش از سرزمینمان نبودیم . حکیم ارد بزرگ Great Orod


 مردمی که غرور میهنی ندارند ، سرزمین خویش را خیلی زود از دست می دهند . حکیم ارد بزرگ Great Orod


نامداران و اساطیر کهن ، پایه ها و ستونهای فر و شکوفایی کشورند . حکیم ارد بزرگ Great Orod


اندکی از آدمیان ، تنها به آرمان می اندیشند ، و بسیار کسان که آرمانشان تنها ، خانه نشین نمودن همان گروه کوچک است . حکیم ارد بزرگ Great Orod


برنامه داشتن ، ویژگی آدمهای کارآمد است . حکیم ارد بزرگ Great Orod


گیتی دارای ساختاری سازمان یافته است ، این ساختار به آن پویایی بخشیده ، و برآیندی شگرف در پی داشته است . حکیم ارد بزرگ Great Orod


شکست های زندگی ، درهای پیروزی را می گشایند .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


ریشه شکست های بزرگ ، از ناراستی های بسیار کوچک ، سرچشمه می گیرند .  حکیم ارد بزرگ Great Orod


فرومایگان ، پس از پیروزی ، همآورد شکست خورده خویش را به ریشخند می گیرند .  حکیم ارد بزرگ Great Orod

شیروان

 
جنگ با روزهای سخت ، ما را پولادین می سازد . حکیم ارد بزرگ Great Orod


پس از هر درد و رنجی ، در پی زندگی و شادمانی باش ، نه درد و رنجی دیگر . حکیم ارد بزرگ Great Orod


روزهای سخت گذشتند و رفتند ، امروز هنگامه دیگریست ، امید و شادمانی ، تو را فرا می خواند . حکیم ارد بزرگ Great Orod


ستایشگران رنج ، خاکستر تنبلی و کم کاری می پراکنند . حکیم ارد بزرگ Great Orod


خارهای کوچک ، زخم به جان نمی زنند ، بلکه با آن می آمیزند ، برای مقابله با روزهای سخت تر . حکیم ارد بزرگ Great Orod


پرستاری از مادر و پدر، زیباترین و پر ارزشترین زمان زندگی است . حکیم ارد بزرگ Great Orod


در چشم باد ، نغمه های دل انگیز مادر ، در گوش کودک بازیگوش ، شناور است . حکیم ارد بزرگ Great Orod


برای مادر ، واژه ای زیباتر از فداکار نمی توان یافت . حکیم ارد بزرگ Great Orod

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نظر شما
نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد